رستوران - nahm

آدرس:
ground fl, Metropolitan Hotel, 27 Th Sathon Tai (South) Read more: http://www.lonelyplanet.com/thailand/bangkok/restaurants/thai/nahm#ixzz3kNWwT5dq
تلفن:
+66 2625 3388
وب سایت:
www.comohotels.com/metropolitanbangkok/dining/nahm
طریقه رفتن:
Metro: Lumphini exit 2
زمان:
noon-2pm Mon-Fri, 7-10.30pm daily
قیمت ها :
set lunch 1100B, set dinner 2000B, mains 180-700B
رستوران - nahm

رستوران nahm

دیوید تامسون یکی از سر آشپزهای به نام استرالیایی است که در این رستوران مشغول به کار است. در این رستوران انواع میگوها وماهی های دودی با بهترین ادویه ها تهیه می شود.