کاخ موزه بوداپست

آدرس:
I Szent György tér 2, Building E
تلفن:
003614878800
وب سایت:
www.btm.hu
طریقه رفتن:
Train: 19, 41 Bus: 16, 16A, 116
زمان:
10am-6pm Tue-Sun Feb-Oct, to 4pm Nov-Mar
قیمت ها :
adult/concession 1800/900Ft
کاخ موزه بوداپست

کاخ موزه بوداپست

مجموعه ای از آثار هنری و تاریخی مجارستان در این موزه گردآوری شده. پس از بازدید از این مجموعه شما سفری به زمان خواهید داشت و به اطلاعات مربوط به مجارستان از روم باستان تا به امروز دست پیدا میکنید.