کنیسه یهودیان بوداپست

آدرس:
Budapest, Dohány u. 2, 1074
تلفن:
003613430420
وب سایت:
www.dohanystreetsynagogue.hu
طریقه رفتن:
Metro: M2 Astoria
زمان:
10am-6pm Sun-Thu, to 4.30pm Fri Apr-Oct, reduced hours Nov-Mar
قیمت ها :
adult/student & child incl museum 2850/2000Ft
کنیسه یهودیان بوداپست

کنیسه یهودیان بوداپست

بعنوان بزرگترین کنیسه در اروپا شناخته شده که در منطقه 7 بوداپست قرار دارد و دارای ظرفیت 3000 نفریست.

ساخت این مکان از سال 1854 شروع و تا 1859 بطول انجامید. در ساخت این کنیسه از مدل های عربی الگوبرداری شده. این مجموعه متشکل است از کنیسه بزرگ معبد قهرمانان آرامگاه بنای یادبود و موزه یهود.

/ جهان / مجارستان / بوداپست / جاذبه های بوداپست / کنیسه یهودیان بوداپست