رستوران دلیکاتسن - Delicatessen

آدرس:
Savodvaya-Karetnaya ul 20
تلفن:
+7 495 495 629 8786
طریقه رفتن:
Metro: Tsvetnoy Bulvar
قیمت ها :
mains R450-700
رستوران دلیکاتسن - Delicatessen

رستوران Delicatessen

یکی از امتیازات این رستوران برخورد صاحبان وکارکنان این رستوران می باشد. منوی این رستوران شامل : انواع پاستاها و برگرهای مخصوص و انواع پیتزاها با مهارت خاصی درست می شود.ظرفها وشیشه های آشامیدنی درکابینتهای این رستوران به زیبایی چیدمان شده است که باعث جذابیت در این مکان است. برای رفتن به این رستوران از طریق گذرگاهای سرپوشیده بعد از کافه Shokoladnitsa سمپ چپ روبروی درب سبز رنگ سمت راست.

/ جهان / روسیه / مسکو / جاذبه های مسکو / رستوران دلیکاتسن Delicatessen