موزه پیکاسوی مالاگا Museo Picasso Málaga

آدرس:
Calle San Agustín 8
تلفن:
0034902443377
وب سایت:
www.museopicassomalaga.org
زمان:
10am-8pm Tue-Thu & Sun, to 9pm Fri & Sat
قیمت ها :
admission €7, incl temporary exhibition €10
موزه پیکاسوی مالاگا Museo Picasso Málaga

Museo Picasso Málaga / موزه پیکاسوی مالاگا

این موزه در شهر مالاگای اسپانیا واقع شده. این شهر جایگاه تولد پیکاسو میباشد. موزه پیکاسو در سال 2003 در کاخ بوناویستا افتتاح گردید.

/ جهان / اسپانیا / مالاگا / جاذبه های مالاگا / موزه پیکاسوی مالاگا Museo Picasso Málaga