موزه هدی وبر زوریخ Centre Le Corbusier Museum Heidi Weber

آدرس:
Höschgasse 8
وب سایت:
www.centrelecorbusier.com
زمان:
noon-6pm Wed-Sun Jul-Sep
قیمت ها :
adult/child Sfr12/8
موزه هدی وبر زوریخ Centre Le Corbusier Museum Heidi Weber

Centre Le Corbusier & Museum Heidi Weber / موزه هدی وبر زوریخ

موزه هدی وبر یک موزه هنری در شهر زوریخ است که آثار هنرمند سوییسی کربوزیر در آن گردآوری شده.

/ جهان / سویس / زوریخ / جاذبه های زوریخ / موزه هدی وبر زوریخ Centre Le Corbusier Museum Heidi Weber