مدرسه یاقوتیه Yakutiye Medresesi

آدرس:
Karakose Mah. Cumhuriyet Cad
قیمت ها :
5TL
مدرسه یاقوتیه Yakutiye Medresesi

مدرسه یاقوتیه :

این مدرسه که یکی از معروف ترین بنا های تاریخی ارزروم محسوب می شود درقرن 14 به دستور یکی از فرمانداران محلی ایلخانیان به نام جهان الدین خواجه یاقوت ساخته شد . این مدرسه مذهبی که جهت تعلیم وتربیت اسلامی ساخته شده بود امروزه به موزه تبدیل شده است .

این مدرسه 12 اتاق دارد و طول درب های این اتاق ها 90 cm می باشد .

/ جهان / ترکیه / ارزروم / جاذبه های ارزروم / مدرسه یاقوتیه Yakutiye Medresesi