آرامگاه استرومردخای

آدرس:
همدان ابتدای خیابان شریعتی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس
آرامگاه استرومردخای

محل استقرار

این آرامگاه در شهر همدان، ابتدای خیابان شریعتی ، کوچه استر قرار گرفته است.

سبک معماری بنا

مصالح به کار گرفته شده در این ساختمان سنگ و آجر می باشد و گنبدی که روی آرامگاه بنا شده بر گرفته از سبک ساختمان های اسلامی است. این بنا شامل مدخل ورودی ، دهلیز، مقبره، ایوان و شاه نشین می شود. دو مقبره در وسط اتاق مربعی شکل قرار گرفته اند و بر روی آنها 2 صندوق منبت کاری شده ارزشمندی است . کتبه ی مزین شده با گچ بری و خط برجسته ی عبری در بالای دیوار مقبره قرار گرفته است.

ویژگی های آرامگاه

این آرامگاه از مهمترین زیارتگاه های یهودیان به شمار می رود. مقبره استر و مردخای از عوامل مهم شکل گیری و تداوم یهودیان در این ناحیه می باشد. استر و مردخای از قدیم در نزد یهودیان به عنوان ناجیان و پیامبران قوم یهود شناخته شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

آرامگاه بوعلی سینا، گنبد علویان ، کلیسای گریگوری و شهرباستانی هگمتانه در فاصله 1 کیلومتری ،آرامگاه باباطاهر و برج قربان در فاصله 2 کیلومتری این مکان قرار گرفته اند.

/ ایران / همدان / همدان / جاذبه های همدان / آرامگاه استرومردخای