فستیوال موسیقی سان اسپلش SUN SPLASH

وب سایت:
sunsplash-festival.com
فستیوال موسیقی سان اسپلش SUN SPLASH

Sunsplash -فستیوال موسیقی سان اسپلش

در اوایل ماه ژون، سان اسپلش بر روی ساحل اسپات افراد نوازنده و دی جی را میاورد تا ترکیبی از موسیقی

های جهان و جز را اجرا کنند.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / فستیوال موسیقی سان اسپلش SUN SPLASH