تاتر باستانی ANCIENT THEATRE

آدرس:
Kıbrıs Şehitler Caddesi
تاتر باستانی ANCIENT THEATRE

Ancient Theatre-تاتر باستانی

در جاده ی گامبت، تاتر باستانی هیلاراکارناسوس از قرن 4قبل میلاد به جای مانده که ظرفیت 13000 نفر را

دارد و هم اکنون برای برگزاری کنسرت های تابستانی استفاده میشود.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / تاتر باستانی ANCIENT THEATRE