رستوران اسپانیایی لپشن LA PASION

آدرس:
Uslu Sokak 8
تلفن:
00903134594
زمان:
lunch & dinner
قیمت ها :
tapas ₺10-20, mains ₺30-60
رستوران اسپانیایی لپشن LA PASION

La Pasión -رستوران اسپانیایی لپشن

این رستوران اسپانیایی یک ساختمان سنگی قدیمی است که در حیاط پر گل و درخت آن، میز ها

را چیده اند و موسیقی اسپانیایی فضا را پر میکند.در اینجا پاستا، پلو اسپانیایی و انواع دسرها

سرو میشود که هر هفته تغییر میکند و قیمت ها کمتر از حد معمول اند.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / رستوران اسپانیایی لپشن LA PASION