کتابفروشی دوست DOST KETABEVI

آدرس:
Karanfıl Sokak, Kızılay
تلفن:
00903124188327
طریقه رفتن:
Metro: Kizilay
کتابفروشی دوست DOST KETABEVI

DOST KITABEVI-کتابفروشی دوست

در این کتابخانه ی شلوغ انواع رمان های انگلیسی به چشم میخورد.شما میتوانید از این کتاب ها با قیمت های

مناسبی برخوردار شوید.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / کتابفروشی دوست DOST KETABEVI