پل صلح ( The Bridge of Peace )

زمان:
24 ساعته
پل صلح ( The Bridge of Peace )

پل صلح :

این پل که بخش قدیمی تفلیس را به بخش جدید وصل می کند 150 متر طول دارد و بر روی رود کورا قرار دارد.

این پل شیشه ای توسط یک معمار ایتالیایی طراحی شده است . و بر روی سطح آن تعداد زیادی لامپ های LED قرار دارد که در شب چشم انداز زیبایی را به وجود می آورد .

/ جهان / گرجستان / تفلیس / جاذبه های تفلیس / پل صلح ( The Bridge of Peace )