رستوران لمن کالتر LAMAN KULTER

آدرس:
Konur Sokak 8
تلفن:
00903123108617
وب سایت:
www.lmk.com.tr
طریقه رفتن:
Metro: Kızılay
قیمت ها :
mains ₺8-20
رستوران لمن کالتر LAMAN KULTER

LEMON KULTUR-رستوران لمن کالتر

این رسنوران که نام آن از فرهگ لغت ترکی گرفنه شده و درون آن مطابق آداب و رسوم ترکی تزیین شده،

غذاهای آن اغلب گوشت قلقلی، همبرگر ها و گوشت سرخ کرده است.نوشیدنی ها از قیمت های متناسبی

برخوردارند و موسیقی ها از INDIE-ELECTRO(ترکیبی از راک و پاپ) گرفته تا پاپ ترکی نواخته

میشود.كاركنان آن نميتوانند انگليسي صحبت كنند ولي رفتار گرم و دوستانه اي دارند.اگر ميخواهيد غذايتان سريع سرو شود، حتما به اين مكان شلوغ

سري بزنيد.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / رستوران لمن کالتر LAMAN KULTER