موزه نقاشی و مجسمه سازی آنكارا PAINTING SCULPTURE MUSEUME

آدرس:
Türkocağı Sokak, Samanpazarı
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
زمان:
9:00 الی 17:00
موزه نقاشی و مجسمه سازی آنكارا PAINTING SCULPTURE MUSEUME

موزه نقاشی و مجسمه آنکارا

موزه نقاشی و مجسمه کار هنرمندان ترکیه ای را نشان میدهد.این کارهاطیفی از گوشه ای از مناظر جنگ گرفته تا تصاویری از جامعه را در بر

میگیرد.قطعه ای از کارهایی که در اینجا وجود دارد، در طی قرن های19 و 20 همزمان با سبک های انتزاعی در اروپا پیشرفت کرده اند.در اينجا

كمدي براي گذاشتن كيف ها و وسايلتان وجود دارد.كيفيت نقاشي ها بسيار بالاست.فقط به خاطر داشته باشيد كه تايم ناهار بسته است.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / موزه نقاشی و مجسمه سازی آنكارا PAINTING SCULPTURE MUSEUME