شهرباستانی هگمتانه

آدرس:
همدان ، 2 سوی خیابان اکباتان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس
زمان:
صبح تا عصر
شهرباستانی هگمتانه

محل استقرار

این تپه داخل شهر همدان و در دو سوی خیابان اکباتان یا آیباتان قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی

هگمتانه که در باستان به اکباتان و امدانه نیز خوانده می شده دارای قدمت 3 هزار ساله می باشد.

ویژگی های هگمتانه

اکثر باستانشناسان این تپه باستانی را همان بقایای بناهای عهد کاسی ، مادی و هخامنشیان معرفی می کنند. این تپه دارای مساحتی نزدیک به 30 هکتار است. هگمتانه یا شهر زیرزمینی در واقع پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران معرفی شده است که آن را قوم ماد بنا کرده اند. همچنین هگمتانه به عنوان یکی از کهنترین دوره های تمدن بشری معرفی شده است.

موزه تپه هگمتانه

این موزه که در مجاور تپه هگمتانه قرار دارد آثار کشف شده از تپه هگمتانه حفظ و نگهداری می کند. آثاری که دراین موزه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته شامل آثارسنگی، استخوانی، سفالی ، فلزی و پایه ستونهای متعلق به کاخ های هخامنشی و سرگاو از جنس سفال می باشد که از سده های پیش از اسلام و پس از اسلام است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

گنبد علویان، آرامگاه استرومردخای در فاصله 1 کیلومتری، آرامگاه باباطاهر و آرامگاه بوعلی سینا در فاصله 2 کیلومتری ، شیرسنگی همدان و برج قربان در فاصله 3 کیلومتری این مکان قرارگرفته اند.

/ ایران / همدان / همدان / جاذبه های همدان / شهرباستانی هگمتانه