مجسمه شیرسنگی همدان

آدرس:
انتهای خیابان 12 متری سنگ شیر
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس
زمان:
صبح تاعصر
مجسمه شیرسنگی همدان

محل استقرار

این مجسمه در انتهای خیابان 12 متری سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکلی به همین نام واقع شده است.

پیشینه تاریخی

مجسمه شیر سنگی یکی از مهمترین آثار زمان فرمانروایی پادشاهان ماد و هخامنشیان می باشد. این مجسمه را آپولونیوس تیانی که از دانشمندان مکتب فیثاغورث می باشد، ساخته است. این مجسمه به همراه قرینه دیگرش در دروازه شهر همدان نصب شده بود که در زمان حمله دیلمیان به این شهر دروازه شهر از بین رفت اما شیرسنگی ها باقی ماندند. مرداویج دیلمی قصد داشت که یکی از این مجسمه ها را به ری منتقل کنند اما موفق نشد و یکی از آنها به طور کامل از بین رفت.

اهمیت مجسمه

ساخت این نوع مجسمه ها در زمان پادشاهی مادها و هخامنشیان از اهمیت زیادی برخوردار بوده چراکه طلسم شهر بوده و اهالی این منطقه معتقد بودند که سبب دور شدن بلایا و مصیبت ها از شهر می شود.

ارزش ملی و جهانی

این مجسمه با شماره 93 مورخ 15 دی ماه 1310 به عنوان اثر ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور

برج قربان در فاصله 1 کیلومتری، کلیسای انجیلی و آرامگاه استرومردخای درفاصله 2 کیلومتری، آرامگاه بوعلی سینا، گنبد علویان و شهر باستانی هگمتانه در فاصله 3 کیلومتری این مکان تاریخی قرار گرفته اند.

/ ایران / همدان / همدان / جاذبه های همدان / مجسمه شیرسنگی همدان