معبد دبود مادرید Templo de Debod

آدرس:
Paseo del Pintor Rosales
وب سایت:
www.madrid.es
طریقه رفتن:
Metro: Ventura Rodríguez
زمان:
10am-2pm & 6-8pm Tue-Fri, 9.30am-8pm Sat & Sun Apr-Sep, 9.45am-1.45pm & 4.15-6.15pm Tue-Fri & 9.30am
معبد دبود مادرید Templo de Debod

معبد دبود مادرید

دبود معبدی با تاریخچه مصری که در شهر مادرید بازسازی شده است. بنای اصلی این معبد در 15 کیلومتری آسوان در قسمت جنوبی مصر و نزدیک به رود نیل قرار دارد.

/ جهان / اسپانیا / مادرید / جاذبه های مادرید / معبد دبود مادرید Templo de Debod