قصر رئال مادرید Palacio Real

آدرس:
Calle de Bailén
تلفن:
0034914548800
وب سایت:
www.patrimonionacional.es
طریقه رفتن:
Metro: Ópera
زمان:
10am-8pm Apr-Sep, 10am-6pm Oct-Mar
قیمت ها :
adult/concession €11/6, guide/audioguide €4/4, EU
قصر رئال مادرید Palacio Real

Palacio Real

اقامتگاه خانواده سلطنتی اسپانیا (پادشاه فیلیپ چهارم) در شهر مادرید بوده.

/ جهان / اسپانیا / مادرید / جاذبه های مادرید / قصر رئال مادرید Palacio Real