فخری خیابانی

آدرس:
Parlament pr
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
زمان:
6:00 الی 22:00
فخری خیابانی

فخری خیابانی(خیابان مفاخر):

یکی از زیباترین مزارهای دنیاست که در آن قبر تمام مفاخر (فرهنگی ،هنری ،تاریخی) آذربایجان قرار دارد مجموعه ها، نمادهای یادبود، و گل کاریهای آن هر بیننده ای را مجذوب می کند.
مقبره اشخاصی مانند رشید بهبوداف، شوکت، مسلم مقا ما یف، حیدرعلی اف و ... در آن واقع است. بازدید از این خیابان رایگان است. فقط نبایستی روی قبور راه بروید و با احترام با قبور برخورد کنید.