برج العرب Burj al arab

آدرس:
off Jumeirah Rd Umm Suqeim
تلفن:
00971443017777
وب سایت:
http://www.burj-al-arab.com/
طریقه رفتن:
Metro: Mall of the Emirates
برج العرب Burj al arab

برج العرب

برج العرب برای دبی مانند برج ایفیل برای پاریس است.در سال 1999 تکمیل شده و روی یک جزیره ی مصنوعی ساخته شده است.یک فواره ی بزرگ درون آن وجود دارد و درون آن از حیـث زیبایی چیزی کمتر از بیرون آن ندارد و به اندازه ای هست که بتوان مجسمه ی آزادی را درون آن جای داد.