قصر رویال پاریس Palais Royal

آدرس:
place du Palais Royal
تلفن:
0033140200303
طریقه رفتن:
Underground Rail: Palais Royal–Musée du Louvre
زمان:
7.30am-10pm Mon, Thu & Fri, 7.30am-11pm Tue & Wed, 9am-7pm Sat & 5pm Sun
قصر رویال پاریس Palais Royal

پله رویال

در اصل پله کاردینال بوده است، کاخی تاریخی و باغ مربوط به آن در منطقه یکم پاریس است. این مکان روبروی بال شمالی موزه لوور قرار دارد و بارگاه نامدارش ( cour d'honneur ) از سال ۱۹۸۶ به این سو با ستون هایی هنری از دنیل بورن تزیین شده است.

عملیات ساخت این کاخ در سال ۱۶۲۲ به درخواست کاردینال ریشلیو آغاز شد.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / قصر رویال پاریس Palais Royal