موزه اورسای پاریس Musée d’Orsay

آدرس:
62 rue de Lille, 7e
وب سایت:
www.musee-orsay.fr
طریقه رفتن:
Metro: Assemblée Nationale or RER Musée d’Orsay
زمان:
9.30am-6pm Tue, Wed & Fri-Sun, to 9.45pm Thu
قیمت ها :
adult/child €11/free
موزه اورسای پاریس Musée d’Orsay

موزه اورسی (به فرانسوی: Musée d'Orsay )

از معروفترین موزه های پاریس و یکی از موزه های مهم نقاشی و مجسمه سازی جهان است. بنای این موزه در ساحل چپ رود سن و محل قبلی ایستگاه قطار پاریس است. این موزه محل نگهداری آثار هنری فرانسه بین سال های ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۴ است. آثار موجود در این موزه شامل نقاشی، مجسمه، عکس و مبلمان است.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / موزه اورسای پاریس Musée d’Orsay