شیر سنگی

آدرس:
جاده شهرکرد به خوزستان محله ایالات بختیاری
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی
شیر سنگی

محل استقرار

این جاذبه تاریخی در شهرکرد، مسیر شهرکرد به خوزستان ، محله ایالات بختیاری قرار گرفته است.

ویژگی های شیر سنگی

درواقع شیرسنگی که در گویش بختیاری به آن برد شیر هم گفته می شود از نمادهای لر بختیاری می باشد و روی قبر بزرگان و نامداران این مردم قرار داده می شود.

نماد شیرسنگی

این نماد درواقع برای پاسداشت جنگاوران و دلاوران همان منطقه می باشد که بر روی مزار آنها مجسمه ای از سنگ و به شکل شیر با نقش هایی از اسب و شمشیر قرار می دادن که هرکدام معنای خاص خود را دارند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون در فاصله 14 کیلومتری، قلعه چالشتر و مسجد جامع چالشتر در فاصله 22 کیلومتری، دریاچه شلمزار در فاصله 33 کیلومتری، قلعه اسعدیه چلیچه و مسجد جامع هرچگان در فاصله 37 کیلومتری شیرسنگی قرار دارند.