موزه ملی سده های میانه پاریس Musée National du Moyen Âge

آدرس:
6 place Paul Painlevé, 5e
وب سایت:
www.musee-moyenage.fr
طریقه رفتن:
Metro: Cluny–La Sorbonne
زمان:
9.15am-5.45pm Wed-Mon
قیمت ها :
adult/child €8/free
موزه ملی سده های میانه پاریس Musée National du Moyen Âge

موزه ملی سده های میانه (Musée national du Moyen âge)

این موزه ملی دارای سری گنجینه های ارزشمند از مجسمه ها و ظروف مبوط به قرون وسطی میباشد. از مشهورترین های این آثار میتوان به پرده های نقش دار و مجسمه اسب شاخدار اشاره نمود.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / موزه ملی سده های میانه پاریس Musée National du Moyen Âge