طاق پیروزی پاریس Arc de Triomphe

آدرس:
place Charles de Gaulle, 8e
وب سایت:
www.monuments-nationaux.fr
طریقه رفتن:
Metro: Charles de Gaulle–Étoile
زمان:
10am-11pm Apr-Sep, to 10.30pm Oct-Mar
قیمت ها :
adult/child €9.50/free
طاق پیروزی پاریس Arc de Triomphe

طاق پیروزی (به فرانسوی: Arc de Triomphe )

بنایی است در پاریس واقع در میدان شارل دوگل و در انتهای غربی خیابان شانز الیزه. این بنا به افتخار جنگجویانی ساخته شده که در طول تاریخ و به ویژه در دوران حکومت ناپلئون جان خود را در راه فرانسه فدا کرده اند.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / طاق پیروزی پاریس Arc de Triomphe