گوانجو

گوانگجو، سومین شهر بزرگ چین، زیستگاه برج های درخشان و در عین حال، کوچه خیابان های سرسبز و پر درخت است. تاریخ این شهر مربوط است به درگاه تجاری استراتژیک به دریای جنوب چین. این شهر به دلیل پس زمینه استعماری که داشته متشکل از انواع نژاد ها و رنگ هاست که پویایی خاصی به شهر بخشیده است. واردات و صادرات پر رونق چین ،هر ساله هزاران نفر را به سمت گوانگجو می کشاند. همچنین به خاطر نزدیکی به هنگ کنگ به خوبی به همه جا اتصال پیدا می کند.