گنبد سبز

این گنبد در شهر مشهد در خیابان آخوند خراسانی و در وسط میدانی به همین نام واقع شده است.وجه تسمیه این بنا گنبد آن است که مزین به کاشی کاری های فیروزه ای متمایل به سبز رنگ است. این بنا محل دفن شیخ محمد مومن عارف می باشد و تاریخ شروع ساخت آن به سال 1036 ه.ق. و تاریخ اتمام و تزئین آن به سال های 1055 و 1058 باز می گردد. این مقبره در گذشته در میان باغی قرار داشته که طبق مطالعات انجام شده اراضی آن متعلق به خود شیخ بوده است و بعدها توسط وی نیز وقف شده است
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}