گرمابه حاج داداش

گرمابه حاج داداش یکی از بناهای قدیمی شهر زنجان می باشد که در بازار شهر و روبروی مسجد میرزایی واقع شده است.قدمت این حمام به 150 تا200 سال قبل باز می گردد و در دوران صفویه مرکز اصلی داد و ستد و فرهنگ بومی و محلی بوده است. این مکان تا سال 68 به عنوان حمام مورد استفاده قرار گرفت و سپس به مدت 10 سال بلا استفاده ماند تا اینکه در سال 77 احیا و به مکانی خدماتی و فرهنگی تغییر کاربری داد و در نهایت در سال 78 به بهره برداری رسید. این بنا هم اکنون به عنوان چاخانه مورد استفاده قرار می گیرد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}