گردنه حیران

بی شک هرچه درباره زیبایی گردنه حیران بگوییم کم است. گردنه حیران یکی از زیباترین مناطق ایران بحساب می آید. جایی که هرساله گردشگران بی شماری را به خود جلب می کند. از طرف به کوهای سبز جنگلی می رسد و از طرف دیگر به دره ایی که از میان آن رود ارس عبور می کند. منطقه حیران بیشتر مواقع زیر پوششی از مه قرار دارد و منطقه حیرت انگیزی را با خود به ارمغان می آورد. نام این منطفه هم از زیبایی آن گرفته شده که انسان از دیدن آن به شگفتی و حیرانی می رسد. اداره کل میراث فرهنگی با نصب تله کابین صنعت گردشگری را در این منطقه رونق بخشیده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}