کوالالامپور

شهری را تصور کنید که افق آن با مناره ها و گنبدهای سبک مغولی و آسمان خراش ها نشانه گذاری شده و خیابان هایش پر از غرفه های غذاهای مختلف است که با سایه بان های درختی پوشیده شده است. مردم امروز کوالالامپور، متشکل از تعداد کمی از چینی های اصیل و مالایی های آینده نگری است که سال ها قبل این شهر را از یک جنگل بکر تراشیدند و بنا کردند. برای اینکه با مردم آنجا صمیمی شوید، می توانید از طریق سرگرمی های قدیمی شان با آنها ارتباط برقرار کنید؛ یعنی خرید کنید و غذا بخورید. وقت گذراندن در پاساژهای لوکس و خنک، یا رفتن به بازارهای مرکز شهر برای خرید صنایع دستی و سوغات، می تواند یک روز قشنگ از سفرتان را رقم زند. کوالالامپور، تعداد زیادی ساختمان های مختلف از آثار تاریخی، تا آسمان خراش های فلزی را در دل خود جای داده است. شهر پر از پارک های سرسبز، مرکز خرید های بزرگ، بازارهای خیابانی شلوغ، مساجد ومعبدهای رنگارنگ و زیبای مربوط به هندی ها و چینی ها و مالایی هاست. در کنار احترام به همه مذاهب و عقاید، هنر مدرن و تکنولوژی، زبان مشترک قشرهای مختلف شهر به حساب می آید. در بخش تور های کوالالامپور با فرصت های استثنایی آشنا شوید.