کلیسای ننه مریم

معماری این کلیسا تلفیقی از معماری ساسانی و پارتی است. این کلیسا دالان های تودر تو دارد که از سنگ و ملات شاخته شده اند و صحن نسبتا بزرگی دارد. حیاط کلیسا شامل ذو در می باشد که که یکی به خیابان خیام و دیگری به کوچه ضلع غربی راه دارد. این کلیسا جایگاهی برای اعترافیا وعظ کشیش و نیمکتی ندارد. محراب کلیسا اتاقکی گنبدی شکل و تودرتو است که تنها کشیش ها حق ورود به ان را دارند.تصاویری از مسیح در حالات و شکل های مختلف روی پله و طاقچه کوچک جلوی محراب دیده می شود. در سمت چپ و راست دالان ورودی کلیسای ننه مریم دو دهلیز با سنگ قبرهای نوشته شده قرار دارد که محل تدفین روحانیون مسیحی است. گچبری، نقاشی و تزئینات ویژه ای در این کلیسا به چشم نمی خورد و این به دلیل اعتقاد آشوریان نسبت به ساده بوده فضای داخلی کلیسا می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}