کاخ چهلستون

کاخ چهلستون در داخل باغی بنا شده است که خود آن بخش کوچکی از یک باغ بزرگ به نام باغ جهان نما است و قدمت آن به قبل از دوره صفویه بازمی گردد. در این باغ شاه عباس کوشکی را بنا کرد که بنای اولیه کاخ چهلستون بود و تالار میانی و غرفه های چهار گوشه آن را شامل می شد.در زمان شاه عباس دوم ایوان ستوندار، ایوان آینه،سالن های الحاقی در ضلع شمالی و جنوبی،ا ایوان ستوندار، ایوان های طرفین تالار مرکزی، دو استخر در دو قسمت شرقی و غربی و نقاشی های دیواری تالار مرکز به این بنا افزوده شد. در سال 1057 ه.ق. برای میزبانی از شاهان هم عصر دوره صفوی استفاده می شد. این کاخ در سال 1118 ه.ق. در زمان شاه سلطانحسین دچار آتش سوزی شده که بعدا بازسازی و ترمیم شده است.در زمان صدارت مسعود میرزا به دستور او آسیب هایی به بنا وارد شد که بعدها توسط کارشناسان واساتید ایتالیایی و ایران مورد مرمت قرار گرفت
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}