کاخ هشت بهشت

قدمت این بنا به دوره صفویان باز می گردد. باغی که عمارت هشت بهشت در آن قرار دارد در زمان شاه عباس صفوی بنیان شده است، در زمان شاه صفی وجود داشته، و دو شاه بعدی یعنی شاه عباس دوم و سلیمان بر تعداد درختان آن افزوده اند. کوشک این باغ در زمان شاه سلیمان ساخته شده است و در این حین باغ تکمیل و اصلاح شده و در سومین سال حکومت شاه سلیمان به اتمام رسیده است. این بنا محل اقامت هشت سوگلی حرم پادشاه بوده است که 4 نفر آنها در طبقه همکف و مابقی در طبقه دوم زندگی می کردند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}