ژوهانسبورگ

ژوهانسبورگ، قلب تپنده آفریقای جنوبی است که به سرعت در حال رشد و تغییر است. در مناطق نیوتن و برامفونتین، سالن های نمایش، رستوران ها، کافه ها و موزه ها، انرژی و خلاقیت را به ارمغان آورده است. اگرچه هنوز به طور کامل فقر از بین نرفته و اختلاف طبقاتی و جرم هنوز باقی است. از موزه آپارتئید گرفته تا خیابان ملویل، باید رفت و تجربه کرد تا جنب و جوش و همچنین تاریخ ژوهانسبورگ را لمس کرد.