چشمه آب گرم دهلران

چشمه های آبگرم از نادرترین و زیباترین جلوه های طبیعیه شهر مرزی دهلران با خواص درمانی بسیار است . این چشمه های آبگرم از نوع فسیلی بوده و در اثر جوشش و وجود منابع نفت و گاز در زیر زمین به وجود آمده اند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}