پیتزا راز (الماس)

اقدسیه، بلوار ارتش، خیابان نیروی زمینی، مجتمع تجاری الماس، فود کورت الماس
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع رستوران: فست فود
ساعات فعالیت: 8,12,23