پوکت

خیلی قبل تر از اینکه توریست ها پوکت را به تیشرت ها و صندل هایش بشتاسند، پوکت جزیره ای بود دارای معدن های آهن و مملو ازبازرگانان.این مکان افرادی را از شبه جزیره ی عربستان، چین، هند و پرتقال جذب کرد و ترکیب رنگارنگی ازتاثیر فرهنگ های مختلف شد، که که توافق کردند با هم همکاری کنند. امروزه شهر پوکت نشانه ای از روح تاریخ جزیره است. وقتی وارد شهر شوید، با خانه هایی که معماری ای باترکیب سبک چینی و پرتقالی دارند، کافی شاپ های هنری، گالری ها، رستوران های عالی و خانه هایی کوچک برای پذیرایی از مهمانان مواجه می شوید. هم چنین به معبد های چینی برمی خورید که در دود پوشیده شده اند. پوکت فقط مکانی از یک تاریخ گم شده نیست. این شهر با موسیقی، غذا و هنر خود که بیشتر به تایلندی تمایل دارد، افراد زیادی را جذب میکند. خانه ها ومغازه هایی که رو به نابودی بودتد، اکنون خریداری شده و بازسازی می شوند که به شکل اصیل خود برگردند.علی رغم قیمت های صعودی، اگرحساب خرج خود را داشته باشید، پوکت بهترین امکانات را دارد که شما می توانید از آن استفاده کنید. بعد شما می توانید به هرکدام از ساحل های پوکت بروید که بین 30 دقیقه تا یک ساعت طول میکشد در قسمت گالری پوکت به عکسهای بی نظیر آن سری بزنید و در اولین فرصت برای دریافت تور های پوکت اقدام نمایید