پل خواجو

قدمت این بنا به دوره صفویان و تاریخ ساخت آن به سال 1060 ه.ق. باز می گردد. این پل در دوره صفویاناز زیباترین پل های جهان به شمار می رفت. هدف از ساخت این پل ارتباط دوقسمت محله خواجو و دروازه حسن آباد به تخت فولاد و راه شیراز بود. دلیل اینکه این پل به پل خواجو معروف شده این است که در مجاورت محله خواجو احداث شده است. از مزایای اختصاصی این پل سدی بوده که با بستن آن آب بالا می آمده و حکم دریاچه و سدی را پیدا میکرد و بدین وسیله باعث ایجاد منظره ای برای لذت بردن از عمارات و باغ های واقع در آن محل می باشد. این پل همچنین برای عبور و مرور قوافل و عابران و نیز برای تفرج مردم و پادشاه ساخته شده بود.پل اولیه به دستور تیمور پادشاه تیموریان و به همت داماد وی حسن پاشا و بنای فعلی به دستور شاه عباس دوم ساخته و تکمیل شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}