پاریس

پاریس شهری با عظمت و تاثیر گذار است، اما صمیمیت خاصی حاکم بر فضای اصلی شهر است. محله های آن چهل تکه از روستاها است، با این که پاریس یکی از بزرگترین کلان شهرهای جهان، با تمام امکانات و فرهنگ خاص خودش، اما در واقع پر از حس ارتباط و گفتگو است در تمام بازار های محلی و مغازه ها و کافه ها که از سال ها پیش تغییر نکرده و هنوز پر از حس ارتباط و گفتگو است.