پارک ملی کنتال

این پارک ملی در شمال استان آذربایجان شرقی و مرز بین المللی ایران با جمهوری ارمنستان قرار گرفته است و جزء بخش شمال شرقی پناهگاه حیات وحش کیامکی شمرده می شود.این منطقه جذاب بیش از 450 گونه تنوع گیاهی دارد که از شاخص ترین آنها می توان به : ارس ، داغداغان ، بنه، افرا، گلابی وحشی ، نسترن، زرشک ، گز ، سنجد اشاره کرد.تقریبا 350 گونه جانوری در این پارک زیبا است که شاخص ترین آنها شامل : گراز ، گوسفند وحشی ، سیاه گوش، خرس قهوه ای، روباه و شغال ، پلنگ و گربه جنگلی و... می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}