پارک ائل گلی

پارک ائل گلی درون بافت شهری و در فاصله 7 کیلومتری جنوب شرقی تبریز واقع شده است.تا پیش از دوره صفویه ، ائل گلی بزرگترین منبع ذخیره آب جهت آبیاری باغ های مناطق شرقی تبریز بود اما با روی کار امدن صفویان دور دریاچه فعلی را دیوار کشیدند و در زمان قاجار در اطراف استخر ائل گلی خیابان هایی را ایجاد کردند که برای عبود و مرور احداث شده و درختانی مانند بید ، تبریزی، مجنون واطلسی کاشته شده بود.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}