ویزای نروژ

وقت سفارت عادی

مدت ویزا: طبق بلیط
زمان صدور: متناسب با وقت سفارت
نحوه پرداخت: آنلاین

مدارک مورد نیاز:

  • اسکن پاسپورت
(هر نفر) 266,000 تومان درخواست درخواست

سربرگ هتل برای سفارت

مدت ویزا:
زمان صدور: 1 روز کاری
نحوه پرداخت: آنلاین

مدارک مورد نیاز:

  • اسکن پاسپورت
(هر نفر) 280,000 تومان درخواست درخواست

سوالها و جوابهای متداول

${Question}
${Answer}