ویزای زامبیا

مسافر باید در مبادی ورودی کشور زامبیا هزینه ی 50-80 دلار و پرداخت نماید. این هزینه جهت ورود به کشور زامبیا و بخشی از هزینه ی ویزا خواهد بود.

ویزای توریستی عادی

مدت ویزا: 90 روز یکبار ورود
زمان صدور: 5 روز کاری
نحوه پرداخت: آنلاین

مدارک مورد نیاز:

 • واچر هتل شهر مقصد
 • بلیت رفت و برگشت
 • فرم مشخصات فردی
 • عکس رنگی 4*3
 • اسکن پاسپورت
(هر نفر) 154,000 تومان درخواست درخواست

ویزای توریستی عادی

مدت ویزا: 90 روز دوبار ورود
زمان صدور: 5 روز کاری
نحوه پرداخت: آنلاین

مدارک مورد نیاز:

 • فرم مشخصات فردی
 • واچر هتل شهر مقصد
 • بلیت رفت و برگشت
 • عکس رنگی 4*3
 • اسکن پاسپورت
(هر نفر) 196,000 تومان درخواست درخواست

ویزای توریستی عادی

مدت ویزا: 90 روز بدون محدودیت ورود
زمان صدور: 5 روز کاری
نحوه پرداخت: آنلاین

مدارک مورد نیاز:

 • فرم مشخصات فردی
 • واچر هتل شهر مقصد
 • پاسپورت
 • عکس رنگی 4*3
 • بلیت رفت و برگشت
 • اسکن پاسپورت
(هر نفر) 224,000 تومان درخواست درخواست

سوالها و جوابهای متداول

ویزای زامبیا چه مدت اعتبار دارد؟
ویزای زامبیا 3 ماه اعتبار دارد.
ویزای زامبیا چند نوع دارد؟
ویزای زامبیا در سه نوع یک بار ورود (سیتگل)، دو بار ورود (دابل)، و بدون محدودیت ورود (مالتیپل)، صادر می گردد.