ویزای برزیل

سوالها و جوابهای متداول

آیا برای ورود به برزیل اخذ ویزا ضروری می باشد؟
بله لازمه ی ورود به برزیل اخذ ویزا می باشد.
آیا ارائه دادن پاسپورت قبلی به سفارت الزامی است ؟
ارائه دادن پاسپورت قبلی در صورت وجود به سفارت الزامی می باشد .
آیا ترجمه شناسنامه با مهر دادگستری باید انجام شود؟
خیر، ترجمه شناسنامه با مهر دالرترجمه کافی است .
آیا پرینت سه ماهه حساب باید با فارسی باشد؟
خیر- پرینت سه ماهه حساب باید به لاتین با مهر و امضای بانک باشد.
برای درخواست ویزای برزیل واچر پرواز و هتل الزامی می باشد ؟
بلی، برای گرفتن ویزای برزیل واچر هتل و پرواز الزامی می باشد.