هتل تارا مهاباد

آذربایجان غربی-مهاباد-بلوار شورا- روبه روی مجتمع تجاری نور