مجتمع اقامتی سندی فومن

فومن ، جاده ماسوله - شهر توربستی ماکلوان-خیابان سردار جنگل-خیابان کادوس انتهای خیابان شمشه
28 % تخفیف

هتل مزرعه معین فومن

استان گیلان - فومن - کیلومتر 4 جاده ماسوله - هتل مزرعه معین