هتل اسرم ساری

ساری-کمربندی شرقی-میدان هلال اهمر-ابتدای پل تجن
33 % تخفیف

هتل نارنج ساری

مازندران، ساری،میدان خزر ـ کیلومتر 3 میدان جاده خزرآباد (دریا)
30 % تخفیف

هتل نوید ساری

مازندران،ساری،کیلوتر4 جاده قائم شهر
41 % تخفیف

هتل بادله ساری

ساری کیلومتر 10 جاده گرگان
17 % تخفیف

هتل سالار دره ساری

ساری بلوار کشاورز -کیلومتر 12 جاده ساری -سمنان روبروی کارخانه صنایع چوب و کاغذ