هتل ساحلی پرواز بوشهر

خیابان ساحلی - بعد از درب هوایی پایگاه هوایی، روبروی پارک مرجان
12 % تخفیف

هتل جهانگردی دلوار بوشهر

بوشهر - بوشهر خیابان رئیسعلی دلواری میدان دلیران تنگستان