لطفا جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و ظرفیت های خالی اتاقهای این هتل، کلیک کرده تا به صفحه جستجو منتقل گردید!

${Title}

${Address}
${ImageCount} عکس، (امتیاز ${Star} از 5)
${Title} - ${RoomView_x}
${EnglishTitle}
${RoomType_x} - ${RoomCategory_x}
با صبحانه
(غیر قابل استرداد)
${Board}
${TotalPriceTitle} ${TotalPrice_x} (تومان)
${Status_x}
جزئیات بیشتر
${Comment}
${PriceDetail}
  • ${.}

شرایط کنسلی

${CancellationRuleText}

درباره ${Title}

${Comment}

فاصله تا نقاط دیدنی

${Point} ${Distance}

امکانات هتل:

  • ${.}

امکانات اتاقهای هتل:

  • ${.}

شرایط عمومی:

${GeneralRule}

قوانین کنسلی یا اصلاح:

تغییر تاریخ یا کنسلی تا ${Deadline_x} مانده به تاریخ اقامت، مشمول ${PenaltyPercent_x}${PenaltyNights_x} هزینه اتاق ها به عنوان جریمه خواهد بود.
${Comment}

همچنین این مجموعه هیچ هزینه ای بایت عدم حضور مسافر یا خروج زودتر از موعد مقرر پرداخت نمی کند.